Dwarsliggers: Dag Hammarskjöld

Dwarsliggers die in naam van God hun tijdgenoten ergeren, vooral de machtigen en braven onder hen, staan centraal op de drie avonden waarin nader wordt ingegaan op deze boeiende personen. Nico Hollander gaat samen met de deelnemers proberen te ontdekken of er in ons ook zo’n dwarsligger kan schuilen. Na de avond over Etty Hillesum zal op woensdag 22 januari Dag Hammarskjöld als dwarsligger besproken worden.

Dag Hammarskjöld, een Zweeds diplomaat, was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 10 april 1953 tot 18 september 1961 toen hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo. Hammarskjöld kreeg in 1961 postuum de Nobelprijs voor de Vrede. Postuum verscheen in 1963 van zijn hand ‘Merkstenen’ (Zweedse titel: Vägmärken), een bundel mystieke, zeer persoonlijke dagboekfragmenten, een soort testament, aforismen en haiku’s waar hij vanaf zijn jeugd tot zijn dood aan had gewerkt. Hammarskjöld volgde daarin zijn eigen eenzame, diepe, vrijzinnige sporen langs de psalmen tot Nietzsche, van het evangelie tot Meister Eckhart, Zweedse dichters en Hermann Hesse.

Pastores Bert van Wilgenburg (rooms-katholieke parochie Onze lieve Vrouwe) en pastoor Leen Wijker namen het initiatief tot deze drie Dwarsliggers-avonden.
Data: 6 januari, 22 januari en 3 februari.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie:  Dagkapel van de parochie Onze lieve Vrouwe, Naarderstraat 106.
Inleider: Nico Hollander.
U kunt zich voor deze avonden opgeven bij pastoor Leen Wijker.