Denkers in de Driehoek

Hebben wij een vrije wil? Biologen en psychologen beweren soms van niet, filosofen denken vaak van wel. En wat betekent dit in de praktijk, bijvoorbeeld voor toerekeningsvatbaarheid of bij keuzen inzake je identiteit of het levenseinde? En hoe kunnen we hier vanuit geloof naar kijken? Het actuele debat over de vrije wil staat centraal tijdens zes avonden in de Driehoek in Utrecht. Na een boeiende hoofdspreker volgt elke avond een discussie met een panel en met de zaal. Data: 30 oktober, 27 november, 22 januari, 26 februari, 26 maart en 23 april. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur, aanvang avond om 20.00 uur. De toegang is gratis en opgave is niet nodig. De serie staat onder verantwoordelijkheid van de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, internetmagazine gOdschrift en de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht.

30 oktober 2013: Sicco Claus MPhil: Zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal? (coreferent: Prof.Dr. Peter-Ben Smit)

www.facebook.com/denkenindedriehoek