Wandelen met God

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor de Week van Gebed in 2013 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. De gebedsweek 2013 vindt plaats van 20 tot 27 januari. Ook onze parochie doet samen met de protestantse wijkgemeente Regenboogkerk en de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouw weer mee met deze week. De oecumenische viering van schrift en gebed vindt plaats in de Regenboogkerk op zondag 20 januari 2013 om 10.00 uur. De voorgangers zijn dominee Heleen Weimar, diaken Bert van Wilgenburg en pastoor Leen Wijker. Onze eigen kerk is dan gesloten.

De dag begint dan om 09.30 uur met een ontbijt, waarna om 10.00 uur de dienst begint.