Een stralend licht

Het hoogfeest De opdracht van de Heer in de tempel vieren we op zondag 3 februari. Op die dag lezen we in het Evangelie volgens Lucas dat Jezus in de tempel in Jeruzalem door zijn ouders werd voorgesteld aan de Heer. Zoals in de Wet geschreven staat: ‘Wijd alle eerstgeborenen aan Mij.’
In het oosten bestond het feest al halverwege de vierde eeuw. Het feest heette er ‘Ypapanti’, dat betekent ‘Ontmoeting’. Bedoeld werd de ontmoeting van Jezus met zijn volk in de personen van Simeon en Anna – twee gelovigen die de komst van de Messias verwachtten –  als sluitstuk van een drietal ontmoetingen:
1) met de herders;
2) met de wijzen uit het oosten;
3) met Simeon en Anna.

‘Ontmoeting’ kon ook nog slaan op Jezus’ ontmoeting met de God van zijn volk; immers Hij wordt bij deze gelegenheid aan God opgedragen in de tempel; als eerstgeborene behoorde Hij op bijzondere wijze aan God toe, zoals het evangelieverhaal van Lukas vertelt.
De kerkelijke viering gaat gepaard met een lichtprocessie, in aansluiting op de woorden van Simeon: “Een licht dat voor de heidenen straalt” (Lukas 2,32).

(Deel info van heiligen.net)