Startzondag: Verbondenheid in geloof

Zoals ieder jaar proberen we wat we in het nieuwe seizoen gaan doen samen te vatten in een thema. Dit jaar is dat ‘Verbondenheid in geloof’. Op verschillende manieren zal dit thema in de activiteiten naar voren komen. Soms heel duidelijk, soms indirect. Verbondenheid willen we ook naar voren brengen door samen te eten. Daar beginnen we mee op de startzondag, 16 september aanstaande

De startzondag begint met de viering om 10.00 uur. Daarna wordt in ‘De Akker’ een en ander verteld over de activiteiten en kunt u zich inschrijven om mee te doen. We heffen het glas op het nieuwe seizoen en aansluitend wordt er een tapas-maaltijd verzorgd in de pastorietuin (bij mooi weer). U heeft zich allemaal toch ook daarvoor al opgegeven bij Yvonne Hoek?