Geloof in de politiek

‘De toekomst van onze samenleving gaat je aan het hart. Met vele kleine en grote beslissingen waaraan je bijdraagt of die je dient te nemen, wordt die toekomst voorbereid. Op basis van de christelijke traditie kan een boeiende visie ontwikkeld worden op de samenleving en de cultuur. Niet alleen inspirerend voor belijdende christenen – al zullen deze er zich er direct door aangesproken en gemotiveerd weten – ook in bredere zin is het interessant deze traditie te betrekken in de reflectie op het politieke handelen’. Aldus de toelichting bij themabijeenkomst ‘Geloof in de politiek’.
Ds John Alma, de voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken te Utrecht, en aartsbisschop mgr. Joris Vercammen namen het initiatief voor deze bijeenkomst, bedoeld voor politici, actief op gemeentelijk en/of provinciaal niveau, en verder alle in politiek geïnteresseerde mensen. Prof. dr Erik Borgman zal een lezing houden, waarna een discussie volgt.

Plaats: Ín de Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht

Tijd: 7 september 2012, 14.30 – 18.30 uur.
Kosten: een vrije bijdrage in de kosten.