Synodeverslag

Dag allen!

In voorbereiding op de gemeentevergadering van 9 mei a.s., heeft synodaal Theo van Asselt een compilatie gemaakt van de belangrijkste gebeurtenissen en besproken zaken op de afgelopen synode (november 2011).

Deze zullen op de vergadering toegelicht worden en er is ruimte voor uw verdere vragen.

 

Het bestand kunt u alvast lezen en is te vinden op de wel-en-wee pagina. 

Tevens ligt er een beperkt aantal gedrukte exemplaren in het portaal van de kerk, voor de mensen zonder toegang tot internet.

Tot ziens op de gemeentevergadering!

Groet,

namens de synodalen

Jillis van Maaren