Port-Royal: uitverkocht!

Het blijkt een boekje waar velen op hebben zitten wachten… De hieronder beschreven uitgave over Port Royal is uitverkocht. Of de werkgroep St. Willibrord een extra druk overweegt is niet bekend.helaas…

Augustinus, Cornelius Jansenius, het Jansenisme, Port Royal de Champs,  Port Royal de Paris, Mère Angelique, les Petites Ecoles en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, namen en begrippen die horen bij de geschiedenis van de oud-katholieke kerk.

De Jansenisten kregen hun scheldnaam van de jezuieten omdat ze de goede naam verdedigden van de Nederlander Cornelius Jansenius († 1638), bisschop van Ieperen. Deze had een studie gemaakt van de genadeleer van St. Augustinus, die tot een strikte zielzorg en sobere levensstijl leidde, waarbij de persoonlijke  verantwoordelijkheid voorop stond: zelf lezen van de heilige schrift en de kerkvaders en dat toepassen in het persoonlijk leven.

In Frankrijk was de Cisterciënser vrouwenabdij van Port-Royal des Champs een centrum van jansenisme. De nonnen van het klooster en hun aanhangers werden zowel door de Franse staat als door de paus vervolgd en velen vluchtten naar Nederland. Daar vonden ze een warm onthaal bij rooms-katholieken, die vanwege een verschil van inzicht met Rome een eigen onafhankelijke weg gingen. Vanuit deze bewegingen ontstond later de van Rome onafhankelijke Oud-Katholieke kerk.

Werkgroep St. Willibrord is bijzonder verheugd het verhaal over dit beroemde klooster weer eens compact, compleet en duidelijk in een handzaam boekje aan u te kunnen aanbieden.’Port-Royal, beknopte geschiedenis van Port-Royal en het jansenisme’ werd geschreven door mgr. dr. Dirk Jan Schoon, de bisschop van Haarlem. Samen met zijn vrouw, mw.drs. Lidwien van Buuren, zal hij in de week na Pinksteren gids zijn van een reisgezelschap, dat in Parijs en omgeving op zoek gaat naar wat er nog te vinden is van dit voormalige klooster.

Het boekje is ook voor diegenen die niet meegaan naar Parijs, maar toch geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Port-Royal en het jansenisme verkrijgbaar bij de Werkgroep. De kosten bedragen € 6,- exclusief verzendkosten. U kunt dit bestellen bij mw. Rina Homan (rinahoman@live.nl, tel. 078-6454189).