Kanunnik Wijker

In de vespers van nieuwjaar op zaterdag 7 januari jl werd pastoor Leen Wijker geïnstalleerd als kanunnik. De aanstellingsakte werd voorgelezen en aartsbisschop Vercammen sprak een zegenbede uit. Daarna werd de stola die gedragen wordt door de kanunniken van het Metropolitaan Kapittel, omgehangen. Kanunnik Wijker mocht daarna plaatsnemen naast zijn collega-kanunniken en verzorgde in de liturgie de schriftlezing uit de Romeinenbrief.

Installatie kannunik Wijker

(Foto’s Digna Schade van Westerum)