Terug naar toen en weer naar nu

Oktober is onder andere wijnmaand, kennismaand, energiebesparenmaand, spiritualiteitsmaand én maand van de geschiedenis. De elfplussers hebben veel van die aspecten meegekregen tijdens hun catechese-uur, maar zijn vooral de geschiedenis ingedoken.


ouderwetse spullen
Om te beginnen bij ‘ouderwetse’ spullen, dingen van vroeger waar je nu niet meer mee gezien wilt worden. We gingen nog wat stappen terug in de tijd, naar het jaartal waarin onze kerk voor het eerst werd gebruikt. Een aantal jongeren dacht daarvoor naar de middeleeuwen te moeten afreizen, naar zo’n beetje veertienhonderd, anderen dachten meer aan de zeventiende eeuw. Het reisje bleek relatief kort, want 1889 was het jaar van de bestemming. Het jaar waarin ook de Eiffeltoren werd afgebouwd en het bedrijf Nintendo in Japan opstartte.

opzoeken

Ook in de kerk zijn de diverse jaartallen opgespeurd, hebben we gezien dat de eerste pastoor van de kerk Gul heette, en werd ontdekt dat dankzij het tellen en noteren van het aantal mensen dat naar de vieringen komt , we nu weten dat op paasmorgen 1997 meer mensen naar de kerk kwamen dan op paasmorgen 2011.


Sporen van het verleden die met ons leven nu te maken hebben werden besproken, toen we het over Willibrordus hadden en zijn missie, over heiligen van toen en nu, en over de overledenen die we gedenken.


Dit, maar natuurlijk nog veel meer, kwam allemaal langs tijdens dat uurtje catechese 11plus. Vragen en opmerkingen genoeg om de volgende keer verder te gaan!