Kinderkerstnacht

Vrijdag 24 december, als het buiten al donker wordt, verandert het kerkplein in een kerstkerkplein: vrolijke lichtslingers, vuurkorven, warme chocolademelk, blaasmuziek en natuurlijk ook de dieren van de stal maken er een vrolijk plein van. Toch is dat plein maar een voorpoefje van het feest dat binnen in de kerk gevierd wordt:

0m 17.00 uur begint de kinderkerstnacht voor kinderen tot plm zeven jaar en om 19.00 uur is er een kinderkerstnacht voor de oudere kinderen. Twee viering waarin met muziek en vertellingen het feest van de geboorte van Jezus wordt gevierd.

Aan het einde van twee vieringen kunnen kinderen naar voren komen om de kinderzegen te ontvangen van dominee Jurjen Zeilstra of pastoor Leen Wijker.

De kinderkerstnachten wordt voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden van de Regenboogkerk en parochianen van onze Sint Vitusparochie.