Adventsconcert

‘Nun komm, der Heiden Heiland’ is de titel van het adventsconcert dat zondag 28 november gegeven wordt in de kerk. Deze bekende cantate van J.S.Bach wordt uitgevoerd door het kamerkoor Via Regalis met medewerking van een strijkerensemble onder leiding van Bart Klijnsmit. Solisten zijn: Jet Schaminee (sopraan), Erik van Halderen (tenor) en Peter Wierenga (bas).

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Deze periode begint op de zondag die valt tussen 27 november en 3 december en eindigt op 24 december als bij het avondgebed de kersttijd begint.

Aanvang 16.00 uur en de toegang is gratis.