Hoe moeilijk kan het zijn ?! Of: hoe inspirerend?


Met de startzondag 2010 is energiek de draad van het parochie – en kerk-zijn weer opgepakt. De goed gevulde kerk was versierd met bloemstukken die de leden van bloemengroep afgelopen zaterdag tijdens hun jaarlijkse ‘terugkomdag’ geschikt hadden: composities met centraal één grote bloem. We vierden de zondag van het discipelschap. In zijn preek ging pastoor Leen Wijker in op de consequenties van het volgen van Jezus en had hij het over het heilig moeten of mogen.

Vijf parochiejongeren staan aan het begin van een nieuwe fase in het leerling-zijn: zij hebben voor de zomervakantie de basisschool verlaten en leren verder in het voortgezet onderwijs. In de viering werden Emiel, Max, Benji, Mieke en Judith naar voren geroepen om een zegen te ontvangen voor deze nieuwe, belangrijke periode in hun leven. Zij kregen ook een tasje mee met daarin artikelen die symbool staan voor al het goede wat we hen toewensen.

Na de viering stond de koffie klaar in De Akker. Namens het kerkbestuur sprak Dio van Maaren over het komend seizoen en de inzet en betrokkenheid van ons allen. Thema van dit seizoen zou kunnen zijn: Hoe moeilijk is dat nou helemaal? En dan wordt bedoeld dat we onbeschaamd, vrijuit in gesprek durven te zijn met derden over ons geloof, over de kerk. Hoe spontaan zeggen we tegen een collega die het moeilijk heeft: ik zal voor je bidden? Of nodigen we vrienden of buren uit om eens mee te gaan naar de kerk? Moeilijk? Ongemakkelijk?  Of: vanzelfsprekend?
 Op  5 en  19 oktober zijn er twee avonden geregeld waarop we met elkaar in gesprek gaan over dat praten over je geloof. Bedoeld voor elke parochiaan!

Ondertussen was er in de pastorietuin al heel wat werk verzet; een team harde werkers had banken en tafel neergezet, glaswerk en servies, servetten, pakken sap en flessen prik, wijn en bier een plek gegeven. Het stokbrood was gesneden, de salades lagen klaar om opgeschept te worden en er klonk al gespetter vanaf de barbecue. John en Henny zorgden er weer voor dat alle worstjes op tijd gekeerd werden en smakelijk op de borden kwamen.

Een geanimeerd samenzijn van parochianen en gasten in een gastvrije tuin onder een heerlijke septemberzon: het was een mooie startzondag! Zie hieronder de foto’s