St. Vituskoor zingt indrukwekkende ‘Via Crucis’

Op de avond van Goede Vrijdag voerde ons koor de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt uit. Een indrukwekkende prestatie, want hoe sober ook, dit werk vereist nogal wat van zangers en organist. Bij de muziek werden ondersteunende beelden geprojecteerd op een groot scherm boven het altaar. Als u hier klikt kunt u die beelden nog eens terugzien. De muziek die u hierbij hoort is niet die van ons eigen koor, maar van het Weens kamerkoor, waarop de beelden zijn gemonteerd.