Kerkbalans en Aswoensdag

Een herinnering

U heeft allemaal in de afgelopen week de nieuwe St. Vitus in huis gekregen met als middenblad de oproep om ruimhartig mee te doen aan de actie kerkbalans. Hierbij nog een kleine herinnering om het formulier dat bij het blad was ingesloten in de meegeleverde enveloppe aanstaande zondag mee te nemen. U kunt het dan tijdens de viering deponeren in de collectemand. Want, zoals de voormalige penningmeester als een volleerd ruiter zijn stokpaard bereed: ‘bijdragen aan de financieën van de kerk is geen kwestie van ‘een duit in het zakje doen’, maar van een offergave.’ De actie kerkbalans is een van de belangrijkste pijlers, waarop onze parochie en ook de landelijke kerk drijft. 

Als u nog vragen heeft over de actie kerkbalans of over de andere financiële zaken van de parochie, kunt u altijd contact opnemen met  Margreet Vos-van Buuren: telefoon 06-511 76 332. Per email: vosvanbuuren@hetnet.nl

 

Aswoensdagviering begint om 19.00 uur

In het parochieblad is helaas vergeten te vermelden dat de aswonsdagviering een half uur eerder begint, dus niet om 19.30 uur, maar al om 19.00 uur. Reden hiervoor is de aansluitende avond in de kerk in het kader van de oecumenische cursus ‘Op reis in het land van geloven’. Kom dus niet te laat en vergeet niet om uw palmtak van vorig jaar mee te nemen, zodat die kan worden verbrand en zo de as vormt voor deze viering.

Met een hartelijke groet,
Namens het kerkbestuur,

Dio van Maaren