Seniorenviering

‘Kleinheid en grootheid, ‘t verbreidt al uw faam …’ Een regel uit psalm 8 in de bewerking van A. Rinkel. Dr. Andreas Rinkel was van 1939 tot 1970 aartsbisschop van Utrecht en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de oud-katholieke theologie. Maar ook zijn muzikale compositorische bijdragen in de vorm van missen en gezangen behoren tot het erfgoed van onze kerk. Zoals psalm 8 en gezang 807. Liederen die al decennia lang gezongen worden in de vieringen. En  die veel oudere parochianen nog kennen uit hun jongere jaren. 

Beide liederen zullen gezongen worden tijdens de viering voor senioren op woensdag 3 juni, een initiatief van de vrouwenvereniging Priscilla. De gezongen mis is de vierde mis van A.B.H. Verhey, een oud-katholieke componist van begin vorige eeuw. 

Een viering op een wat later tijdstip, met liederen die vertrouwd klinken en een eucharistisch gebed, afkomstig uit de Traditio Apostolica en sinds 1968 in gebruik als tweede eucharistisch gebed in oud-katholieke vieringen. Ze maken deel uit van de liturgie van de seniorenviering, waarvoor we iedereen van harte uitnodigen.

Woensdag 3 juni, 10.30 uur.

(Afbeelding: ‘Psalm 8’  afkomstig van Pais-Burns, Santa Fe)