De eerste zondag van de Veertigdagentijd

De aankleding van de kerk in deze vastenperiode is sober. De kleur paars voert de boventoon: de kleur van soberheid, ingetogenheid, bezinning, inkeer, boete en rouw. 

De evangelielezing vertelde over Jezus’ tijd in de woestijn; veertigdagen van beproeving en confrontatie. In de bloemschikking voor het altaar en in de opstelling in het portaal wordt verwezen naar deze tijd.