Nog even in herinnering: avond over liturgie

Kazuifels, kaarsen, kleuren, wierook. Staan, zitten, knielen. Er is heel wat op te merken en te ervaren tijdens een viering.
De volgorde waarin dit alles gebeurt is niet zomaar en staat genoteerd in de liturgie.
Maar wat is dat eigenlijk, liturgie? Kunnen moderne mensen daar nog iets mee?

Pastoor Dr. Mattijs Ploeger komt op 24 februari naar de kerk om daar over te praten en in gesprek te gaan.

Welkom bij deze lezing die om 20.00 uur zal beginnen.


Deze avond is de tweede in een serie van drie voor iedereen die meer wil weten over betekenis en achtergronden van de ‘OKK’.

Er valt nogal wat te zeggen over onze kerk. Wat maakt haar anders? Hoe verhoudt zij zich tegenover de grote Roomse zus en de Protestantse broers? Hoe is dat zo gekomen? Wat is haar betekenis en bestaansrecht?
Drie avonden over drie belangrijke thema’s rond de Oud-Katholieke Kerk: ‘Spiritualiteit’, ‘Liturgie’ en ‘Kerk’. We hebben niet de minste sprekers uitgenodigd: Dr. Jan Visser, Dr. Matthijs­ Ploeger en de bisschop van Haarlem, Dr. Dick Schoon. Alledrie hebben ze hun sporen binnen de Oud-katholieke wereld ruimschoots verdiend en geven ze een verrassende kijk op ons kleine kerkgenootschap.
De drie avonden kunnen ook los gevolgd worden