Allen één

Let op: komende zondag geen viering in de St. Vituskerk! In plaats daarvan zijn we te gast in de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen kerk aan de Naarderstraat. Samen met de parochianen van die kerk en de gemeentelededen van de Regenboogkerk komen we samen voor een oecumenische viering rond het thema ‘in Gods hand, Een opdracht en een uitdaging’.

Om 10.00 uur gebruiken we eerst samen een klein ontbijt, een gebruik dat vorig jaar voor het eerst werd ingezet en om 10.30 uur volgt dan de viering, waarin dominee Heleen Weimar van de Regenboog zal preken, pastoor Stef de Wit van de OLV kerk de liturg is en onze pastoor Leen Wijker zich tot de kinderen zal richten.

Een hartelijke uitnodiging om te komen en mee te vieren als teken van verbondenheid met andere gelovigen in Hilversum!