Allerzielen: requiem van Fauré

Op zondag 2 november is het  Allerzielen. Op die dag worden alle gestorvenen herdacht. 

De kerk is die dag ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds voor iedereen geopend. Om 10.00 uur is de eucharistieviering, ‘s middags is de kerk open en ‘s avonds wordt het Requiem van Fauré uitgevoerd.
De toegang is op alle momenten gratis.

In de eucharistieviering van 10.00 uur worden in de voorbeden de overledenen herdacht. Iedereen die de viering bijwoont, krijgt de gelegenheid een kaars te ontsteken voor hun ontvallen dierbaren. Ook ‘s middags is de kerk open en kunnen bezoekers op een eigen gekozen moment een kaarsje voor overledenen aansteken.

Om 19.00 uur wordt de dag afgesloten met het requiem van G. Fauré en muziek van H.Purcell. Het requiem van Fauré  zal in de kleine bezetting klinken zoals Fauré dit zelf vaak heeft uitgevoerd tijdens begrafenismissen in de “Madeleine” in Parijs. Het aantal zangers en instrumentalisten was vaak afwisselend en afhankelijk van de beschikbare musici. In deze uitvoering werken we met de kleinste bezetting die bekend is uit de tijd van Fauré, nl. klein koor, orgel/harmonium,contrabas en viool. Aan de opvoering werkt het kamerkoor ‘Via Regalis’ uit Leiderdorp mee. Het geheel staat onder leiding van Bart Klijnsmit.

Iedereen is van harte welkom tijdens de eucharistieviering, ‘s middags en bij de opvoering van het requiem.

De traditie van Allerzielen stamt, voor zover bekend, uit de abdij van Cluny in Frankrijk. Hier bepaalde abt Odilo in 998 dat alle met Cluny verbonden kloosters jaarlijks op de dag na Allerheiligen (1 november) de gestorvenen op liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen.
Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit het aardse leven zijn heengegaan. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof. Tijdens de eredienst worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

Allerzielen en Allerheiligen zijn nauw met elkaar verbonden. Het zijn dagen waarop in de katholieke traditie de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De voorbereidingen voor beide vieringen vinden vaak plaats op Heiligenavond. In het Engels ‘All Hallow’s Eve’ wat in de tijd verbasterd is tot Halloween.