Phos Hilaron, een oude Griekse hymne.

De zon gaat weer onder,
wij aanschouwen het licht van de avond
en wij zingen voor God, die een is van wezen:
Vader, Zoon en heilige geest.

Een deel van de tekst van Phos Hilaron, een oude Griekse hymne, die tijdens de vesper op zondag 2 maart gezongen zal worden door het kerkkoor.

Psalm 23, ‘De Heer is mijn herder’, zal centraal staan in de vesperviering.
Liederen, stiltes en gebeden maken de vesperviering tot een waardevol bezinnend moment.

Aanvang:16.00 uur.