Een gekleurd servetje…

…met de opdracht een persoon met net zo’n kleur servet op te zoeken en samen aan de ontbijttafel het gesprek aan te gaan. 

Zo werden gemeenteleden en parochianen van de Regenboog-, Onze Lieve Vrouwe- en St. Vituskerk ontvangen voor de oecumenische viering. Een geanimeerd samenzijn was het gevolg.

Het luiden van de kerkklokken was voor iedereen het teken om een plaats in de kerk te gaan zoeken. In het openingslied werd gezongen:
 “en laat eendrachtig samenzijn op ons gebed het amen zijn”.
Samen en gebed, het waren woorden die regelmatig terugkwamen in de viering.

 

In zijn overweging sprak pastoor Stef de Wit over grensverkenning en grensoverschrijding. Over de waarde van je eigenheid en dat niemand het gelijk aan zijn kant heeft.
Natuurlijk moest er ook iets gezegd worden over het niet samen kunnen vieren van de eucharistie. Het standpunt van de Rooms-katholieke bisschop van Haarlem moet gerespecteerd worden en daarom was de viering zonder brood en wijn. Oecumenisch vieren zonder de Onze Lieve Vrouweparochie was volgens de twee collega’s echter geen optie en dus werd er gezocht naar een vorm van vieren waarin iedereen kan meedoen.

Samen en eendrachtig, omdat we elkaar nodig hebben willen we als kerk van God onze plaats in de samenleving waar maken. Het gebed is daarbij onmisbaar om betrokken te blijven, om te bidden om inzicht, geestkracht en inspiratie.
De gelezen tekst van Vaclav Havel was een open, uitnodigende afsluiting van de preek.

De kinderen van de kerken hadden in hun eigen viering tekeningen gemaakt over waar zij voor wilden bidden. Samen met dominee Jurjen Zeilstra lieten zij hun getekend gebed in een bak met water uiteenvloeien ‘ zodat het als één groot gebed gebeden wordt ‘.

Pastoor Leen Wijker sprak de zegen uit:
De God van Abraham, Izaak en Jakob,
de God van Sara, Rebekka en Rachel en Lea
de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de God van allen die ons zijn voorgegaan
in geloof, in hoop, in liefde.
Hij zegene en behoede U, de levende en barmhartige God
de Vader, en Zoon en de Heilige Geest.

Daarna nodigde hij iedereen uit om na het laatste lied nog naar De Akker te komen.