2008

(David Friedman)

Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat
over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven.

(uit Numeri 6)