Gezongen avondgebed in de weken van Advent.

    

Op de zondagen van de Advent zullen in de kerk weer adventsvespers door kerkkoor en dirigent/organist worden verzorgd. Bezoekers kunnen luisteren naar psalmen, koorzang, solozang en orgelspel. De vespers beginnen om 16.00 uur en de toegang is gratis.

Een vesper is een avondgebed dat in kloosters elke dag in de late namiddag wordt gezongen. Inmiddels hebben ook veel kerken de vespers overgenomen in de vorm van een korte, meditatieve viering met muziek.
Juist in de drukke decembermaand kunnen de vespers voor een welkom moment van rust zorgen.

Tijdens de adventsvespers kunt u genieten van een grote variatie aan gregoriaanse psalmen, hymnen, orgelmuziek en solozang. Op 2 en 23 december wordt de vesper verzorgd door Evelyn Dijk (sopraan) en Bart Klijnsmit (orgel). Op 9 en 16 december is er tijdens de vesper koorzang van het koor van St. Vitus.

(afbeelding Lidwien van der Gulden)