Zondag van de Goede herder

In de preek op deze zondag haalde priester Jan van der Steen woorden aan
van dichter Leo Herberghs:

waar zouden wij zijn als de herders
zelf zouden gaan dwalen, ten prooi
zouden vallen aan twijfels
niet meer treden in sporen van waarheid
niet met stok en staf ons voorgaan
en het kwaad niet meer zouden vrezen?
is dan tot in lengte van dagen
geen geluk meer om onze schreden
in het aangezicht van onze belagers?  

                                                                                                   (ade bethune)