Paasdrukte aan het Melkpad

Vrolijke en leerzame Paasdrukte in de Oud-Katholieke parochie Sint Vitus in Hilversum

De weken voor Pasen staan traditiegetrouw bol van de activiteiten. De Oud-katholieke parochie Sint Vitus in Hilversum biedt iedereen een scala van mogelijkheden om ‘iets aan Pasen te doen’.

Het bijzondere van de Oud-katholieke Kerk in Hilversum is dat de activiteiten zeker niet alleen gericht zijn op de eigen parochianen. Oud-katholieken zijn van huis uit al gastvrij en ruimdenkend, zij zijn voorstanders en wegbereiders van de oecumenische gedachte en onder leiding van pastoor Leen Wijker willen zij het Paasfeest en de Paasgedachte delen met zo veel mogelijk mensen. Daarom wordt er naast de verschillende vieringen in de Goede week en tijdens Pasen ook ruim aandacht besteed aan zaken die voor kinderen en volwassen belangstellenden ‘van buiten’ aantrekkelijk zijn.

KINDEREN EN OPTOCHT

Op Palmzondag, 1 april, is de traditionele zegening van de Palmtakken in gebouw ‘de Akker’. Daarna is er een feestelijke optocht door de buurt van de kerk met aansluitend de Palmpasen-eucharistieviering in de prachtige kerk aan het Melkpad. Maar er is meer. Want tijdens die optocht (‘processie’) lopen de kinderen met ‘palmpasenstokken’. Maar hoe kom je daaraan? En hoe maak je die? Daarom is er een kleine ‘cursus’ waar kinderen tot 12 jaar leren hoe je een mooie palmpasenstok kunt maken. Dat is op 25 maart om 11.30 uur in gebouw ‘de Akker’ aan het Melkpad 14a. Tijdens het maken wordt de kinderen een korte uitleg gegeven over wat Pasen en Palmpasen eigenlijk is. Hun ouders kunnen als ze dat willen tegelijkertijd meedoen aan een workshop over Pasen.

 ‘PASEN VOOR DUMMIES’

Op 20 en 27 maart zijn er in de kerk aan het Melkpad twee avonden voor mensen die wel (weer) eens willen weten wat er met Pasen in de kerk eigenlijk allemaal aan de hand is. Onbekend maakt onbemind is de gedachte die erachter zit. Steeds meer mensen hebben geen idee meer wat het Paasfeest zo belangrijk maakt. Het is een feest waar de essentie van het Christendom centraal staat. Geen romantiek van een baby in een kribbe, zoals met kerst, maar een confrontatie. Met het verhaal lijden en dood en wederopstanding van Christus én met ons eigen leven. Wat is de diepere betekenis van het feest, hoe vier en gedenk je in één week de gevangenneming, de veroordeling, de dood en de opstanding van Jezus? Hoe mooi is de symboliek van de vieringen? Wat gebeurt er toch achter die kerkdeuren in de week voor Pasen en op Pasen zelf? Op al deze vragen en meer krijgen bezoekers van ‘Pasen voor Dummies’ antwoord.

 DE KERK IS OPEN

De hele week van Pasen is er iedere avond een viering. Op maandag en woensdag (2 en 4 april, van 20.00-21.00 uur) zijn er korte ‘stiltevieringen’, met teksten, muziek en momenten om stil te staan bij het verhaal over Jezus in Jeruzalem. Dinsdagavond om 20.00 uur wordt in het kerkgebouw een film vertoond, een (nog) vrijwel onbekende film uit Zuid-Afrika, die een geheel andere visie geeft op het Leven van Jezus en het lijdensverhaal. Met een professionele inleiding en mogelijkheid tot nagesprek.

 VOOR JONG EN OUD

En natuurlijk is iedereen van harte welkom tijdens de ‘gewone’ vieringen in de Goede Week of de Stille week. Palmzondag op 1 april, Witte Donderdag op 5 april, Goede Vrijdag op 6 april, Stille Zaterdag op 7 april en de Paasviering op zondag 8 april. De deuren van de Oud-katholieke Kerk Sint Vitus aan het Melkpad 12 in Hilversum staan deze week wagenwijd open voor iedereen. Beleef Pasen. Vier Pasen met ons mee!

 Alle informatie en tijden op een rij: www.stvitus.nl of bij pastoor Leen Wijker: 035-6248009.