Stilte

Met Aswoensdag begint in veel kerken de Veertigdagentijd of Vastentijd. In de viering van woensdag 21 februari, 19.30 uur wordt de as van de verbrande palmtakken van vorig jaar op de hoofden gestrooid, teken van bekering en uitdrukking van onze sterfelijke natuur.

gedenk, mens,
dat gij stof zijt
en tot stof zult wederkeren

Zo’n 6 weken lang wordt meer aandacht gegeven aan bezinning, versobering en gebed.
In deze periode is de Oud-katholieke kerk aan het Melkpad op de donderdagavonden open van 19.00 tot 21.00 uur voor een moment van rust en stilte.
Tussen 20.00 en 20.20 zal een korte stilte-viering gehouden worden.

U wordt van harte uitgenodigd om eens binnen te lopen en even stil te worden.