Royale opbrengst van collecte!

Na de kinderviering op kerstavond werd gecollecteerd voor Kinderen in de Knel.
Kinderen in de Knel is het kinderprogramma van Kerkinactie. Zij zet zich in voor kinderen in bijzonder moeilijke omstandigheden. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind hebben kinderen recht op onderwijs, bescherming, ontspanning, begrip en hulp. Overal ter wereld bevinden kinderen zich in situaties waarin deze rechten worden geschonden; ze worden uitgebuit als goedkope werkkracht, ze leven op straat, hebben minder kansen omdat ze gehandicapt zijn of aids hebben. Kinderen groeien op in oorlog of gevangenissen en het is moeilijk voor ze om hun levenskansen te vergroten.

Om deze kinderen weer uitzicht op een toekomst te geven, geeft Kinderen in de Knel financiële hulp aan doorgaans kleinschalige projecten. Deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. 

De  vierders van de Kinderkerstnacht brachten samen maar liefst 545,66 euro bij elkaar!
Geld dat wel besteed zal gaan worden!!