Kerstkerkpleinplezier en feestelijke vieringen.

In de namiddag van zondag 24 december veranderde het kerkplein van parkeerplaats in een gezellig kerstgebeuren: vuurkorven, kraampjes, de levende kerststal, kerstmuziek door een blazersensemble en heel veel mensen die kwamen kijken en luisteren. Veel, héél veel liters warme chocolademelk, thee en later op de avond ook de glühwein werden geschonken en gedronken.

De enorme grote, bruine langharige kameel trok veel bekijks en moet inmiddels op talloze foto’s staan! Ook de lichte, blonde ezel, de schapen met de lange gedraaide horens en de andere dieren kregen veel aandacht.

Van de mogelijkheid om verkleed op de foto te gaan werd goed gebruik gemaakt; miniherders met grote stokken liepen door de menigte heen en regelmatig kwamen engelenvleugeltjes langs. De foto’s die van de kinderen gemaakt zijn, worden komende week op deze site geplaatst.

De gezellige drukte op het plein was de opmaat voor de kerstvieringen in de kerk.

De belangstelling voor de kinderkerstnacht, georganiseerd door de Regenboogkerk en de Oud-katholieke parochie, was zo groot dat de hele kerk vol zat en er op het laatst helaas niemand meer bij kon.

Het plan om de aan de kinderen uitgedeelde kaarsen te laten branden in de donkere kerk hebben we maar niet door laten gaan. Behalve een heilige nacht, wilden we toch ook heel graag een ‘Stille nacht, veilige nacht…’ !

Gelukkig konden de kinderen door heel hard te blazen de lampen aandoen en was in de liturgieboekjes te lezen welke liederen meegezongen konden worden.
Samen met de ouders, opa’s en oma’s en alle andere aanwezigen werd uit volle borst ‘Gloria in excelsis Deo’ gezongen. En klonk er al eerder zo’n massaal en mooi gezongen ‘Er is een kindeke geboren op d’aard’ in de kerk???

Aan het einde van de feestelijke viering spraken dominee Jurjen Zeilstra en pastoor Leen Wijker de zegen van Sint Patrick uit. Wie wilde mocht daarna naar voren komen voor een persoonlijke (kinder-)zegen.

Met in de ene hand een mandarijn en in de andere hand de kaars om ook zelf een lichtpuntje te kunnen zijn, verlieten de kinderen de kerk om nog één keer de dieren van de stal gedag te zeggen en daarna in de kerstnacht naar huis te gaan.

 

Later op de avond bezochten veel mensen de samenzang en eucharistieviering. Het koor van de parochie ondersteunde de samenzang en zong ook zelf meerstemmige liederen. In de preek benadrukte pastoor Wijker het evangelie van Kerst; dat God ervoor koos om aanwezig te zijn onder de mensen. Zoals ook werd gezongen in de Kyrië-litanie: Heer Jezus, licht en aangezicht van God, onze broeder, onze God, ontferm U over ons.

Dat goede nieuws, de liefde van God zo nabij, maakt dat we met recht dankbaar het Gloria mogen zingen en elkaar een welgemeend zalig, gezegend Kerstfeest kunnen toewensen.