Opening serie ‘Kerkmuziek in de St.Vitus’

Zondag 24 september, 16.00 uur

Met:
Annet Lans (sopraan)
Evelyn Dijk (sopraan)
Bart Klijnsmit (orgel en Frans drukwindharmonium)

Op deze opening van de serie ‘kerkmuziek in de St. Vitus’ kunt u luisteren naar kerkmuziek uit de 16/17e en 19e eeuw. O.a “Geistliches Konzert für 2 Soprane und continuo” van Johann Hermann Schein (1585-1630) Deze componist is zeer beroemd om zijn verfijnde en virtuoze tekstuitbeelding.

Daarnaast alsmede verstilde ‘Ave Maria’s’ van de componisten Faure, Liszt en Verdi.

Johann Hermann Schein

De serie “kerkmuziek in de oud-katholieke St. Vitus” betreft een aantal korte diensten op de zondagmiddag met aandacht voor de hoogtepunten uit het kerkelijk jaar. (advent, veertigdagentijd, stille week).
Als moment van bezinning en meditatie met speciale aandacht voor de kerkmuziek uit verleden en heden. De vorm van de diensten wordt zowel ontleend aan de eeuwenoude christelijke traditie (b.v. Vesper, cantatedienst, evensong) als aan  meer moderne vormen. (b.v. Taize viering). Vele soorten kerkmuziek komen aan bod zoals cantates, gregoriaans en Engelse koormuziek.

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit:

Zondag 3 december 16.00 uur
Orgelvesper (orgel met afwisselend gregoriaanse zang)
Bart Klijnsmit (orgel)

Zondag 10 december 16.00 uur
Vesper met koorzang
Kerkkoor St. Vitus

Vrijdag  15 december
Festival of nine Lessons and Carols

Zondag 24 december
Cantatedienst om 10.00 uur

De toegang tot alle concerten is vrij, maar er is een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de onkosten.