Opmaat naar Pinksteren

Over hoe mensen van de weg ook mensen van de wind kunnen zijn. Met enkele gedachten van Marc de la Marche vertelt pastoor Victor over die wind. Verder klinkt een energiek pinkstergebed (van Cor van Vliet), wordt het Veni sancte Spiritus tweestemmig gezongen, blaast  de pastoor de paaskaarsen uit en blaast hij iets anders weer aan, spreken parochianen voorbeden uit. Na een tekst en een Onze Vader-gebed met de woorden van Huub Oosterhuis laat de organist het orgel jubelen in een lofzang.
God, laat het maar waaien!

Dit is de link van de opmaat naar Pinksteren van zaterdag 30 mei vanaf 19.00 uur.

Van de bisschoppen

‘We hebben ervaren hoe belangrijk het is om een goede gezondheids- en ouderenzorg te hebben, om zonder angst aan te raken en aangeraakt te worden. Maar bovenal hebben we hopelijk geleerd om opnieuw te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Want wat we ons gedurende de lockdown wellicht het sterkst hebben gerealiseerd, is hoezeer wij aangewezen zijn op de gemeenschap die we met God en met elkaar vormen. Dat is ten diepste een gemeenschap van liefde, zoals God in den beginne na zijn goede, zeer goede scheppingswerk ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is, maar alleen mens wórdt als tegenover van een kameraad, een vriend, een geliefde.’

Een fragment uit de herderlijke boodschap bij het Pinksterfeest 2020 van de bisschoppen. De gehele tekst leest u hier.

Protocol

Verruiming van de beperkende maatregelen, wat mag wel, wat niet. Waar doe je verstandig aan, hoe pak je iets aan? Over het opnieuw inrichten van de samenleving wordt nagedacht en voor het praktische deel verschijnen overal aanpassingen en protocollen. Zo ook in de kerken.
Op hun website heeft de landelijke OKKN een bericht geplaatst met uitleg. Dat al die aanpassingen niet gering zijn, kunt u nalezen in het OKKN protocol. U vindt de te nemen voorzorgsmaatregelen terug in dat bericht, maar ook hier.

Opmaat naar de zondag

Hemel en aarde horen bij elkaar, ze zijn niet los verkrijgbaar. Zo klinkt de boodschap op de zaterdagavond na Hemelvaartsdag. Dat is niet altijd zo simpel na te zeggen. In het voorgelezen verhaal over dat allerlaatste afscheid van Jezus horen we hoe Petrus zacht zei: ‘Hij is weg’ en huilde.
Rachel vertelt met hulp van de kinderkerkpaaskaars en Tim hoe je ook al ben je verdrietig verder kunt. Jezus heeft ons zoveel geleerd! Tim brengt dat nog even in herinnering met de Tien Woorden.

Pastoor Victor deelt enkele gedachten over de hemel en de aarde en kijkt alvast een klein beetje richting Pinksteren. In de voorbeden bidden parochianen voor wat ons bezighoudt, voor wat we God willen voorleggen.

De muziek in deze opmaat komt van Phi Nix. Zangeres Sinem en pianiste Janne zijn al eerder in onze kerk geweest. Ze waren erbij toen de studenten van de Hoge School Utrecht in ons kerkgebouw een concert gaven. Inmiddels proberen ze verder te gaan met hun passie voor muziek. Als mooie plek voor de opname van de song Wicked World herinnerden ze zich onze kerk, het interieur en de akoestiek. Sinem schreef de tekst voor Wicked World in een voor haar verdrietige tijd en ze verwoordde daarin ook de kracht die mensen kunnen hervinden om weer ergens voor te gaan staan.

Na flink wat uren oefenen zijn Sinem en Janne in de kerk gebleven om met hun muziek bij te dragen aan de opmaat voor de zondag. En zo is hun nummer Wicked World als een soort sneak preview te horen in dat zaterdagavondviermoment.

U kunt zaterdag 23 mei tegen 19.00 uur hier klikken voor het viermoment.

 

Opmaat naar de zondag

‘Laat ons dan de Vader zien, dan kunnen we tenminste geloven’. De vraag van Filippus aan Jezus is goed mee te voelen. Maar het antwoord speelt hem terug: ‘Nou ken je me al zo lang en nog zie je niet hoe het in elkaar steekt?’

Jezus als het gezicht van God. God die in ons woont. Eén met ons wil zijn. Een dans van verlangen, wachten en vervulling. Daar gaat het om in het viermoment als opmaat naar de zondag.

Uit het blauwe boek worden de gezangen 258 en 542 gezongen en de Bijbel ligt open bij Johannes 14:8-9. Maar eerst luisteren we nog naar muziek en tekst van zanger Nick Cave van het nummer ‘Waiting for you’. En we zien de kerk, zoals de vogels haar zien…

U kunt tegen 19.00 uur hier klikken voor het viermoment.