In het voetspoor

Aan het begin van de veertigdagentijd zijn de kinderen van de kinderkerk begonnen met het opbouwen van een windgong. Elke zondag kwam daar iets meer aan te hangen, een symbool dat paste bij hun thema: Liefde is …

Voor Palmzondag heeft Jutta een voetstap opgehangen aan de grote windgong die aan de preekstoel hangt. We volgen het voetspoor van Jezus op weg naar Pasen. Je kunt dit hier zien.
In dat filmpje vertelt ze ook over zes waxinelichtjes die branden op Palmzondag. En dat er elke dag daarna lichtjes uitgeblazen worden. Klik je dit aan, dan wordt het waarom en hoe uitgelegd.

Palm, palmpasen

Geen viering in de kerk op Palmzondag. Geen processie met voorop de kinderen en hun palmpasenstokken. Dit jaar kunnen we niet eens met elkaar die stokken maken … ! Maar daar heeft de kinderkerkleiding iets op bedacht: de palmpaas-challenge!
In het YouTube-viermoment van zaterdag 28 maart, 19.00 uur, hoor je wat die uitdaging is. In dit bericht wordt alles nog een keer uitgelegd en geven we tips, zodat je de komende week aan de gang kunt gaan.

Doe mee en maak je eigen palmpasenstok!
Verzamel de spulletjes die aan de stok horen en hang ze er aan. Als je iets niet hebt, zoek dan iets wat er op lijkt. Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig naar wat voor mooie en bijzondere stokken dat zullen worden.

Daarom vragen we ook:
Willen jullie allemaal een foto maken van jullie palmpasenstok? En die foto voor komende vrijdag 3 april naar pastoor Victor – laten – mailen (pastoor@stvitus.nl)?
NB Volgende week Palmzondag kunnen we op de website die foto’s van de palmpasenstokken laten zien. Bedenk dus wel of je een foto stuurt waarop jij samen met je palmpasenstok staat of een mooie foto van alleen de stok.

Hoe maak je een palmpasenstok?
Allereerst natuurlijk de stok zelf. Die is in de vorm van een kruis; het kruis waaraan Jezus  gehangen werd op Goede Vrijdag. Je kunt de stok maken van mooie latjes, maar ook bijvoorbeeld van stokken die je vindt in het bos. Of van … Mag je zelf weten. Maak ze goed vast aan elkaar, met spijkers of met touw, zodat het kruis stevig genoeg is om te versieren en om spullen aan te hangen.

En dan: versier je stok.
Met wat jij mooi vindt. Je kunt hem kleuren met krijt of met verf. Blaadjes en bloemetjes opplakken, omwikkelen met crêpepapier, lapjes of wc-papier. Zelf weten!

Aan een palmpasenstok hangen altijd bepaalde voorwerpen. Die vertellen eigenlijk het verhaal van Palmpasen. Dit hoort eraan:

  • Een palmtakje. Hoort bij het verhaal van de intocht in Jeruzalem, waar heel veel mensen Jezus blij verwelkomden door met palmtakken te zwaaien. Heb je geen palmtakje, dan kun je een takje van een buxus gebruiken of een ander mooi takje met groene bladeren.
  • Een broodhaantje. Brood verwijst naar het laatste avondmaal op Witte Donderdag, toen Jezus brood deelde met zijn vrienden. En een haan, omdat we dan denken aan de haan die drie keer kraaide, toen Petrus bang was en zei dat hij Jezus niet kende. Zo’n broodhaantje kun je zelf bakken. Het recept staat hieronder.
  • Dertig rozijnen, want Judas kreeg dertig muntstukken als loon voor het verraden van Jezus.
  • Twaalf doppinda’s, net zoveel als het aantal vrienden van Jezus, de discipelen.
  • Eieren of paaseieren. Die staan voor het nieuwe leven dat begint met de opstanding van Jezus en ook voor het nieuwe leven dat begint in de lente.
  • Een stukje sinaasappel of citroen (of een zuur snoepje!). Als het maar zuur is, zuur als de wijn die Jezus te drinken kreeg aan het kruis.
  • Versiering: voor het feest dat komt, het Paasfeest.

Misschien hebben jullie deze spullen in huis en anders: Ga op zoek naar allerlei anders dat net zo goed palmtak, broodhaan, rozijn, doppinda, ei of zuur kan zijn. Maak er iets moois van!
En dan: foto maken en opsturen!

Hoe je een broodhaantje kunt bakken lees je hier.  

Oproep tot één gebed

Paus Franciscus roept alle christenen op om woensdag 25 maart, 12.00 uur, samen het Onze Vader te bidden. Aan het einde van zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag jongstleden vroeg de paus alle christenen op om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus.

Paus Franciscus: ‘In deze benarde dagen terwijl de mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik willen voorstellen aan alle christenen samen hun stemmen te verheffen naar de hemel.’ Aansluitend vroeg de paus specifiek om woensdag op het middaguur samen te bidden. Die dag wordt het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) gevierd. Daarover zei paus Franciscus: ‘Moge de Heer op die dag waarop veel christenen de aankondiging van de menswording van het Woord aan de Maagd Maria gedenken, luisteren naar het verenigde gebed van alle leerlingen die zich voorbereiden om de overwinning van de Verrezen Christus te vieren.’

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Nieuwe informatie

Vandaag, 18 maart, werden twee berichten van het Bisschoppelijk Bureau ontvangen, waarvoor onze aandacht wordt gevraagd.
In het ene bericht een update, waarin wordt ingegaan op de beleidskeuze van de overheid, het voortzetten van maatregelen om besmetting te voorkomen en het laten vervallen van vieringen en kerkelijke activiteiten tot en met tenminste 13 april. Inderdaad, de vieringen van de Goede Week en Pasen voorbij.
De bisschoppen werken aan vieringen via een YouTube livestream-verbinding.

Het tweede bericht bevat informatie over die YouTube-vieringen, hoe en wanneer die te zien zijn, over het collectedoel en waar en wanneer het liturgieboekje te downloaden is. In dit bericht, dat halverwege de middag werd verstuurd, staat nog te lezen dat onduidelijk is of de vieringen in de Goede Week en met Pasen in onze kerken doorgang kunnen vinden. Drie uur later kwam die duidelijkheid dus in de update.
Beide berichten zijn ook terug te lezen op okkn.nl (zie de links in de tekst).

Gisteravond luidden in heel Nederland kerkklokken als teken van hoop. De klok op ons kerkplein haalde zelfs heel kort het tv-programma ‘Op1’. Kijk hier terug (vanaf 33 minuut 16”).

Update rond Corona en Pasen

Op 16 maart ontving het kerkbestuur opnieuw een schrijven van de beide bisschoppen over de laatste stand van zaken rondom de kerk en de Corona-crisis. Hoofdpunten uit het schrijven:

Alle oud-katholieke kerken blijven in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
Daarmee vervalt ook de viering van Palmpasen op zondag 5 april.
De Chrisma-mis in bisdom Haarlem vervalt, over die van bisdom Utrecht, op 8 april, bestaat nog geen duidelijkheid.
Het is nog hoogst onzeker of de overige vieringen in de Goede Week en van Pasen wel doorgang kunnen vinden.
De bisschoppen bereiden diensten per internet voor, die aan de hele landelijke kerk worden aangeboden. Informatie volgt.
Morgen, woensdag 18 maart, zullen van 19.00 tot 19.15 uur de klokken van vele kerken in het land luiden, en zo ook de onze. Dit onder de naam ‘Teken van Hoop’, een voorstel van de OK parochie Rotterdam, waarbij ook de landelijke Raad van Kerken zich heeft aangesloten. (zie ook de website van de RvK)

De gehele tekst van de laatste brief van de bisschoppen kunt u hier lezen/ downloaden. (pdf)

Vanavond (17 maart) komt het kerkbestuur van onze parochie (virtueel) bijeen om plannen uit te werken hoe wij als de parochie de komende weken in gedachten en met daden bij elkaar betrokken en met elkaar verbonden kunnen blijven. U hoort van ons!

‘Doe alsof je besmet bent …

… en het niet wilt doorgeven, niet alsof je probeert te voorkomen dat je besmet raakt’. (Graham Medley, BBC Newsnight, 13 maart). Met een herderlijke boodschap naar aanleiding van het coronavirus roepen de bisschoppen op ons niet te laten leiden door angst en dit niet te doen voor ons zelf, maar uit vrijwillige solidariteit met de getroffenen door het virus. De opmerking van Graham Medley, internationaal vooraanstaand viroloog, vat volgens de bisschoppen de door hen gewenste houding samen.

In de herderlijke boodschap wordt gebed gevraagd voor een ieder die geraakt wordt door het coronavirus. En dat zijn er velen, op directe of indirecte wijze. Ook wordt opgeroepen mee te doen met de nationale dag van gebed, die de Raad van Kerken in Nederland met andere christelijke organisaties woensdag 18 maart organiseert (zie www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/dag-van-nationaal-gebed). De bedoeling van de dag van gebed is om rust en vertrouwen te vinden en te delen.