Labyrint De Bron

Een idee werd een voorstel, werd een plan: in de ‘voortuin ’van de pastorie zou mooi een labyrint gerealiseerd kunnen worden. En na een aantal keren bij elkaar komen voor overleg, nadat Margreet een ontwerp had gemaakt en uitgewerkt en de werktekening klaar was, volgde het spitten, planten uitgraven, beukhagen verplaatsen, grindtegels sjouwen. Voor meedenken en het grote werk werd hoveniersbedrijf Houtman ingeschakeld. Bij de laatste handelingen waren wij weer aan zet; de waterpomp werd aangelegd en het keramiek geplaatst: labyrint De Bron is klaar voor gebruik!

Tijdens de viering op zondag 27 september verplaatste de dienst zich tegen het eind naar buiten en stonden alle aanwezigen rondom het labyrint. Pastoor Victor noemde het een plaats waar we mogen dwalen in onze gedachten, de weg zoekend naar de bron van het bestaan. Na besprenkeling met wijwater sprak hij in een gebed de zegenbede uit: Wij vragen uw zegen over dit beeld van onze levensweg, dat tot uw lof werd gemaakt. Zo hopen we eens te komen tot de bron die van uw liefde overstroomt.’ 

Een labyrint ‘doen’ vereist een eerste stap. Daarna volg je in rustig tempo de weg die je naar de Bron leidt. Soms denk je er al te zijn, maar dan buigt de weg weer af. Het volgen van het pad biedt de gelegenheid om na te denken. Over je eigen levenspad bijvoorbeeld of over wat voor jou een bron is.
De Bron in een keramiek waaruit water opwelt. Kunstenaar Marjo Postma (https://marjopostma.nl/) hoorde over onze labyrintplannen en bood aan een kunstwerk te ontwerpen dat aansloot bij onze ideeën. Marjo: ‘Mijn werk is geïnspireerd door de vele vormen in de natuur. Het is een beeld geworden van een bescheiden formaat. Het object heeft een gelaagdheid: door de gedeeltelijk open buitenste schaal is de rood-oranje kern te zien. Ik streef ernaar een object te maken dat uitnodigt om verder te kijken dan de eerste gedachte. Graag wil ik de werkgroep bedanken voor het gegeven vertrouwen. Ik hoop dat veel mensen dit als een verrijking van de tuin ervaren.’

Meer dan een eindpunt van het labyrint is het midden, de Bron, ook een verder gaan met verkregen inzichten en/of ontspannen energie.

Met dank voor het meedenken en -doen aan Bart Bikker, Herman Giskes, Lucas Scheijde, Arend Houtman en zijn medewerkers, Marjo Postma (https://marjopostma.nl/), Margreet van de Burgt (http://www.mvdbd.nl/), Marcel Brian, Dio van Maaren, Inge van Maaren, Marijn Scheijde en Victor Scheijde.

Buiten gezegend

Zondag 27 september, de zondag van de twee zonen.  Of misschien ook wel de zondag van ja zeggen en nee doen. En omgekeerd. De zondag van zelf je verantwoordelijkheid nemen, van inzicht en bekering, de zondag van (een stukje van) je eigen weg vinden.
Zondag 27 september, de zondag dat om 10.00 uur de eucharistieviering begint en we samen het leven verkennen en vieren.
En anders dan anders zal de dienst buiten eindigen, samen staand rond het labyrint dat dan geopend wordt.
Afgelopen week is het keramiek, gemaakt door kunstenaar Marjo Postma, geplaatst en zijn vele beukennoten weggeharkt. Pastoor Victor zal met de opening ook de naam van het keramiek en het labyrint bekend maken.
Zondag 27 september, de zondag van een bijzondere viering aan het Melkpad.
Laat weten dat u ook komt door u vooraf aan te melden via deze link.
Graag tot zondag!

Wegkijken is geen optie

Een breed maatschappelijk collectief doet vandaag in een aantal kranten een indringende oproep aan de regeringscoalitie. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de zogenaamde ‘Moria-deal’.

In de oproep, ook ondertekend door de Oud Katholieke Kerk van Nederland, staat onder andere dat Nederland nu een eerlijk aandeel moet nemen in het opnemen van een deel van de slachtoffers van Moria. Daarnaast moet Nederland met de overige EU-lidstaten humanitaire hulp geven die verder gaat dan het bouwen van een tentenkamp, en bijdragen aan een solide Europees migratiepact om te voorkómen dat dit soort rampen zich in de toekomst blijven voordoen.
Wegkijken is geen optie.

Behalve dat de groep vandaag de regeringscoalitie oproept om nú te handelen, roepen zij Nederlanders op om steun te geven. Onder de hashtag #wegkijkenisgeenoptie kunnen zij hun steun betuigen op hun social mediakanalen.

OKKN-livestream

Voor wie nog niet of niet meer aanwezig kan zijn bij een viering, voor wie graag op een ander moment dan zondagmorgen wil ‘kerken’, voor wie een dienst via een scherm prettig vindt en voor wie nog een andere reden heeft om online te kijken naar een oud-katholieke viering: op 20 september, 4 en 18 oktober zullen er weer vieringen vanuit Amersfoort te zien zijn via een livestream.

Ondertussen wordt er gewerkt aan een structurele mogelijkheid om de eucharistievieringen in de kathedrale kerken (Utrecht en Haarlem) via een livestream verbinding bij te wonen. Hopelijk binnenkort meer nieuws daarover.

 

 

Vrede verbindt verschil

Vrede vraagt onze blijvende aandacht en al meer dan vijftig jaar wordt tijdens de nationale Vredesweek hiervoor extra aandacht gevraagd.
In 2020 gaat het in deze week – van 19 tot en met  27 september – over verschil. Het thema , de rode draad die door alle activiteiten en publicaties heenloopt, is: Vrede verbindt verschil.

Meer, veel meer kunt u lezen op de website van Pax – Vredesweek.

De Vredesweekcartoon is van politiek tekenaar Len Munnik.

Vieringen

Voorganger, cantor, organist, koster, hygiënist en natuurlijk u. Ook in deze nazomermaanden willen we elke zondagochtend samen vieren.
Voor elke viering is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dus elke keer opnieuw, ook al bent u een vaste en trouwe kerkganger. Dat aanmelden kan via deze link. Zo weten we of er voldoende zitplaatsen zijn voor wie willen komen en zo is ook bekend wie op die zondagmorgen bij elkaar zijn geweest mocht dat onverhoopt nodig zijn.
Vanaf zondag 20 september is er weer kinderkerk, en wel op de eerste en derde zondag van de maand. Ook voor de kinderen geldt: graag vooraf aanmelden via deze website.

Tot zondagochtend!

Eerste heilige communie

Een bijzondere viering, komende zondag 6 september, omdat een van onze jongeren voor het eerst de heilige communie zal ontvangen. In de eerste schriftlezing horen we over een tegensputterende, onzekere Mozes die door God op weg wordt gestuurd. ‘Ja maar, namens wie ga ik dan??? Wat is uw naam?’ 

Natuurlijk hopen we ook voor deze feestelijke eucharistieviering op veel meevierders. Vooraf aanmelden is nodig. Deze keer helemaal, omdat er veel familieleden en vrienden van de jonge communicant aanwezig zullen zijn en het aantal zitplaatsen in de kerk nog op anderhalvemeter beperkt is. 
Dus laat tijdig weten dat u ook komt en graag tot ziens op zondag 6 september.

Aanvang viering: 10.00 uur.