Hij vroeg mij

‘Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God.’
De antifoon bij de lofzang van Maria.
Op zondag 16 augustus aanstaande – het ontslapen van de H. Maagd Maria – horen we in de evangelielezing die woorden die in alle tijden klonken, verstaan werden en mensen in hun kracht zetten:
‘Ik zing van ganser harte voor de Heer, ben opgetogen om mijn God en Redder, want Hij had oog voor mij, zijn dienares, maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.’

De eucharistieviering begint zondag 16 augustus op 10.00 uur. U bent van harte welkom, maar wel graag vooraf reserveren  – dan kan hier – en u weet het, mocht u enigszins verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben: sla dan deze keer over. 

(OKG 293, tekstbewerking H. Oosterhuis)

Glans

Op de zondag van de gedaanteverandering van de Heer worden twee Bijbelverhalen gelezen. In beide lezingen gaat het over bergtoppen. En in beide lezingen horen we hoe mensen, Mozes en in de evangelielezing Jezus, stralen na hun ontmoeting met God. Glans, luister, heerlijkheid, zou er een woord zijn dat precies zegt wat bedoeld wordt?
Hoe dan ook, Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. En terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.

Voorganger in de eucharistieviering op deze zondag van de verheerlijking op de berg, zondag 9 augustus, is priester Jan van der Steen. De dienst begint om 10.00 uur. 
U bent van harte welkom. Wel graag vooraf reserveren  – dan kan hier – en u weet het, mocht u enigszins verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben: blijf thuis. U zou dan kunnen kijken of luisteren naar vieringen elders. Zoals de online viering uit de parochie Amersfoort of  de viering in de Ste Gertrudis in Utrecht. Via deze link leest u meer suggesties.

Honger

‘Het is niet nodig dat mensen honger lijden,’ zei Jezus tot zijn leerlingen. Op de zondag van de spijziging van de vijfduizend, 2 augustus aanstaande, dagen teksten in de viering ons uit en leiden Mariëtte en Nico ons door deze dienst van schriftlezing en gebed. Honger naar brood, naar vriendschap, naar veiligheid, naar die ander, naar … In de voorbeden klinkt een doordringend Eleison; ontferm u, heb genade.

De viering begint zondag 2 augustus om 10.00 uur. Graag vooraf reserveren  – dan kan hier – en u weet het, mocht u enigszins verkouden zijn, hoesten en/of koorts hebben: blijf thuis. U zou dan kunnen kijken of luisteren naar vieringen elders. Bijvoorbeeld naar de viering in de Ste Gertrudis in Utrecht. Via deze link leest u meer suggesties.
Volgende week 9 augustus is er weer een online viering vanuit Amersfoort te zien.

Afbeelding:  Sieger Köder (1925 – 2015)

Vieringen in de zomer

Voorganger, cantor, organist, koster, hygiënist en natuurlijk u. Ook in de zomermaanden willen we elke zondagochtend samen vieren. Voor elke viering is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dus elke keer opnieuw, ook al bent u een vaste en trouwe kerkganger. Dat aanmelden kan via deze link. Zo weten we of er voldoende zitplaatsen zijn voor wie willen komen en zo is ook bekend wie op die zondagmorgen bij elkaar zijn geweest mocht dat onverhoopt nodig zijn.
Graag tot zondagochtend!

Memo:

Gedurende de zomermaanden staan in het grote portaal van de kerk dozen klaar om door ons allen gevuld te worden met houdbare levensmiddelen die bestemd zijn voor de Voedselbank Gooi. In deze coronatijd is het aantal aanvragen voor voedselpakketten flink gestegen.
Komt u naar de viering, denkt u dan ook aan deze collecte? 

Onkruid op de akker

Hoorden we vorige week over zaaigoed dat lang niet altijd in goede aarde valt, in de parabel uit de evangelielezing van komende zondag 19 juli, de zondag van het onkruid op de akker, wordt aan de baas van de akker de vraag gesteld of het onkruid dat ook opgekomen is, er tussenuit gewied moet worden. Het gaat over goed en kwaad, aldus Jezus in zijn uitleg. En dan is er nog die andere lezing, uit Wijsheid 12. Genoeg intrigerende teksten om samen over na te denken. 
De eucharistieviering op zondag 19 juli begint om 10.00 uur. Pastoor Victor Scheijde gaat voor. We hopen dat u komt. Wel graag eerst aanmelden via reserveren in verband met de coronavoorzorgsmaatregelen.
Na de viering drinken we koffie/thee/limonade, als het kan lekker buiten op het kerkplein.