Zie je elkaar

Durf je het gezicht van degene naast je echt in je op te nemen? Wat zie je? Wie zie je? In zijn openingswoord bij de fototentoonstelling van Bob van Deurzen vroeg pastoor Victor Scheijde zich dit af.  En hij benoemde wat velen van de aanwezigen ook zo ervoeren: ‘De portretten die Bob hier heeft opgehangen komen binnen. Ze roepen vragen op, maken dat je de persoon op de foto zou willen spreken, althans zo ervaar ik het. Ze hebben ook iets intiems door de nabijheid van de foto.’

Na het openingswoord sprak Bob over zijn passie, fotograferen. Voor hem een onderdeel van zijn belangstelling voor zijn onderwerp. Vooral mensen, contact met allerlei mensen, vaak toevallig tegengekomen. Dat sociale aspect is een van zijn drijfveren. Bob wil meer weten, de ander leren kennen. En elk mensenleven heeft wel een boeiend verhaal. De dertien fotoportretten die momenteel in de kerk hangen herbergen zo’n verhaal. 

Er was voorlopig genoeg gesproken na de woorden van de pastoor en Bob en het werd tijd om de foto’s rustig te bekijken en om de fotograaf te ontmoeten. Staande voor de foto’s vertelde Bob aan wie om hem heen stonden nog lange tijd betrokken en enthousiast over degene die hij geportretteerd had. 

De tentoonstelling sluit aan bij het parochiethema ‘Open je ogen’. Pastoor Scheijde: ‘We zien elkaar, maar de vraag is wie we zien of wat we zien. Wanneer we dan de moed hebben om met elkaar het gesprek aan te gaan ontdek je pas werkelijk wie iemand is. Wanneer je de ogen dus opent voor elkaar zijn dat niet alleen onze fysieke ogen, maar ook die van ons hart.’

De expositie is te zien tot 18 december aanstaande op de woensdagochtenden (van 9.00 tot 12.00 uur) en de zaterdagmiddagen (van 13.00 tot 16.00 uur).

 

Diakenwijding Loes

Geestelijk verzorger Loes Berkhout, werkzaam in het WKZ/UMC, maar ook actief geweest in onze parochie, zal op zondag 17 november de diakenwijding ontvangen uit handen van de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Joris Vercammen. De viering waarin dit gebeurt zal zijn in de Ste Gertrudis in Utrecht (Willemsplantsoen).  Aanvangstijd: 10.00 uur.

(foto: april 2019, Loes verdedigt haar scriptie)

 

Het leven gaat ons niet voorbij…

Stevo Akkerman

‘Het leven gaat ons niet voorbij’: een aantal avonden met thema’s, waarin de ernst van leven en dood, liefde en rouw, geluk en ongeluk door verschillende mensen vanuit verschillende kanten belicht worden. ‘Zware thema’s in een lichte setting’, zou je kunnen zeggen. Deze avonden staan gepland op 26 november, 28 januari, 3 maart en 19 mei.

We zijn heel blij dat we voor de eerste twee avonden alvast heel goede inleiders gevonden hebben die graag hun verhaal doen en met ons in gesprek willen gaan. Als eerste hebben we op 26 november schrijver en columnist Stevo Akkerman bereid gevonden om te komen praten naar aanleiding van zijn boek ‘Donderdagmiddagdochter’. Een zeer aan­grijpend boek waarin hij vertelt over zijn jeugd in een streng-gereformeerde omgeving, zijn twijfels, zijn huwelijk en het verlies van een dochter, nog voor ze ter wereld kwam, de spanningen in zijn huwelijk en het gevecht met zijn (on)geloof. In het boek is Akkerman bijzonder eerlijk en kwetsbaar en zo is hij ook als spreker; open deelt hij zijn ervaringen en spie­gelt ze graag aan die van zijn lezers en toehoorders.

Dit kan een prachtig begin worden van de serie avonden, waarop het niet in de eerste plaats gaat over de buitenkant van de kerk of de liturgie, maar over de realiteit van ons eigen leven, waarin geluk en ongeluk, liefde en breuk, geloof en ongeloof, leven en dood, telkens allemaal een plaats opeisen.

Wilt u vooraf het boek lezen?
We nodigen u hartelijk uit om te komen en ook om anderen mee te nemen. Voor wie het boek van Stevo Akkerman vooraf wil lezen: de parochie heeft een aantal exemplaren besteld, die u in de kerk/ Akker kunt aanschaffen voor de prijs van € 17,50 via Hella van der Meij. U kunt Hella ook hier bereiken: Hella1271@outlook.com of via telefoon: 035-6214903.

Foto-expositie Bob van Deurzen

Met dertien krachtige portretten exposeert de Hilversumse fotograaf Bob van Deurzen vanaf zaterdag 9 november in onze kerk. Wie aanwezig wil zijn bij de opening op die zaterdag om 14.00 uur is bij deze van harte uitgenodigd! Bob zal iets vertellen over een aantal foto’s en ook zijn project Pixel toelichten.

De fotoportretten die geselecteerd zijn sluiten aan bij het thema Open je ogen waarmee de parochie zich dit seizoen bezighoudt. Het is de manier waarop je aangekeken wordt die je aandacht voor de portretten vasthoudt. Een onderzoekende blik, een open gezicht, ogen die iets van je vragen. 

Bob van Deurzen (1993) begon in 2014, nog tijdens zijn opleiding aan de Fotovakschool Amsterdam, zijn eigen bedrijf. Wie zijn website bezoekt kan genieten van prachtige weergaves van werkende mensen, festivals, optredens, bijeenkomsten en feesten.
Hij fotografeert zorgvuldig met zichtbaar aandacht voor de mensen voor zijn lens.

Zijn modellen ontmoet hij doorgaans onverwacht, onderweg zoals op straat of tijdens festivals. Door het gesprek aan te gaan en interesse te tonen ontstaan vaak mooie contacten. En boeiende portretten!

Wie nieuwsgierig is naar het werk van deze Hilversumse fotograaf: de expositie opent op zaterdag 9 november, 14.00 uur.
Daarna zijn de foto’s te zien tot 18 december op de woensdagochtenden (van 9.00 tot 12.00 uur) en de zaterdagmiddagen (van 13.00 tot 16.00 uur). 

Sint Martinus

11 november:

Sint-Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten
Reed door weer en wind,
zijn vurig paard droeg hem gezwind,
Sint-Maarten reed met vollen moed,
zijn mantel dekt hem warm en goed.
Een oude, een oude, een oude
man stond aan de baan,
hij keek de ridder smekend aan,
‘Och help mij toch uit deze nood,
ik vond hier in de kou de dood.’
Sint-Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten
was zeer aangedaan,
hij bleef voor d’arme bedelaar staan,
hij trok zijn slagzwaard uit de schee,
en sneed zijn mantel vlug in twee.
De oude, de oude, de oude
man kwam s’nachts weerom,
hij had de halve mantel om,
hij sprak tot Maarten zonder spot,
en zei: ’Ik ben de lieve God’

(foto: Achter de Dom, Utrecht)

Namen die weer hardop klonken

Wijd openstaande deuren, in het portaal  kaarsen in een bloemschikking, een kerk vol kaarslicht en symbolen die mogelijkheden bieden om te gedenken. Met Allerzielen was er tijdens de open kerk, Tijd om te gedenken en de zondagse eucharistieviering ruim gelegenheid voor herinneringen, verdriet, troost en de namen van overledenen.

Zaterdagavond klonk het requiem van Puccini, zongen solisten en koor, speelden een pianist en celliste Spiegel im Spiegel. Persoonlijke ervaringen werden verteld, gedichten voorgelezen. Dan het moment waarop een ieder een licht ergens kan neerzetten, een naam kan achterlaten; op een steen, bij het rafelkleed, op de lijst die later voorgelezen werd.
Die naam, die ene, die weer hardop genoemd wordt. Zo goed om die weer te horen, zo fijn om dat temidden van al deze mensen te mogen meemaken.

Een impressie in beeld:

Allerzielen

Gedachtenis. Degene die je zo dierbaar was en van wie je afscheid moest nemen door het overlijden. Zijn of haar naam die alles zegt, noemen, hardop of fluisterend.
Een kaars aansteken terwijl allerlei herinneringen door je hoofd gaan. Verdriet, dankbaarheid om wie iemand was, onmacht, allerlei gevoelens kunnen je overvallen.

Op Allerzielen, 2 november, is de kerk open om te gedenken. Van tien uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds.
Om even in stilte te zitten, misschien een kaars te branden. En als je wilt is er iemand die naast je komt zitten, om samen stil te zijn of om te luisteren naar jouw verhaal.
De kerkdeuren staan open om in en uit te lopen wanneer jij wilt. 

‘s Avonds van 19.30 tot 20.30 uur is er Tijd om samen te gedenken.
Een uur met muziek, teksten, verhalen en symbolen. Met gebed en ruimte om zelf de naam van overledenen zichtbaar te maken.
Djoeke Klijzing (cello) en Bob van der Linde (piano) spelen samen Spiegel im Spiegel van componist Arvo Pärt. Het Vituskoor onder leiding van  Gerard de Ridder zingt het ontroerende Die mij droeg op adelaarsvleugels van Huub en Trijntje Oosterhuis. 

Gedenken. Dierbaren die elders over de grens zijn en die nog altijd deel zijn van ons leven.
Op Allerzielen klinken hun namen weer.

Impressie Allerzielen 2018:

La Fête des Trépassés / All souls

Un moment de silence pour commémorer nos morts. 
Allumer une petite lumière. 
S´arrêter en silence. 
Une pierre inscrit avec leurs noms. 
Partager ses souvenirs. 
Une photo, un petit mot ou autre symbole…..  

Pendant la Fête des Trépassés, l´église sera ouverte: Samedi 2 novembre de 10h-22h

Samedi 2 novembre à 19h30  Temps pour commémorer ensemble 
avec musique et prière (en néerlandais

Adresse de l´église: St. Vitus  Melkpad 12

 

 

Light a candle. 
Stand still for a moment. 
Write a name on a pebble. 
Give voice to a memory. 
Leave behind a photo, note or other symbol. 
Find someone that listens. 

Around All Souls the church is open: Saturday 2th November 10 am – 10pm

Saturday 2nd November 7.30 pm  – Time for joint remembrance
Gathering with music, prayer and text (in Dutch)

 

old-catholic St. Vitus Church – Melkpad 12 Hilversum