Afscheid van de aartsbisschop

11 januari trad Joris Vercammen terug als aartsbisschop van Utrecht van de oud-katholieke kerk van Nederland. Tijdens het symposium over de toekomst van bisschopsambt dat hem op die dag werd aangeboden, werd ook de volgende video vertoond, die een inzicht geeft in het denken en doen van deze inspirerende man. Een nieuw interview in het dorp van zijn jeugd in België werd gecombineerd met beelden van de pelgrimstocht die hij in 2015 maakte door Zweeds Lapland.

Op zondag 26 januari zal Joris Vercammen als ‘gewoon priester’ voorgaan in de eucharistieviering in Hilversum. Een mooie gelegenheid om afscheid van hem te nemen als onze bisschop!
(Een verslag van het hele symposium, inclusief alle toespraken, kunt lezen op https://www.okkn.nl/?b=4244 met daarbij ook de verfrissende inbreng van onze eigen parochiaan Inge van Maaren!)

Zalig nieuwjaar!

Alle goeds gewenst voor u in het komende nieuwe jaar!
Komende zondag 5 januari, na de viering van Epifanie – Drie koningen – schudden we handen en wensen we het elkaar opnieuw. We zien u dan graag in de kerk en in De Akker!

‘Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten, dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.
Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde.’
(uit psalm 103, gezongen tijdens de Lof van Oudjaar, viering op 31 december)

Zondag 5 januari 2020
10.00 uur eucharistieviering
aansluitend nieuwjaarsontmoeting

Kerstmiddag en -avond

En weer zat twee keer de kerk helemaal vol met kinderen en ouders op 24 december. In de eerste viering, voor de kinderen tot ongeveer zeven, werd het kerstverhaal verteld en kwamen tijdens de aankondiging aan de herders de engelen uit de koepel van de kerk zakken onder het gezang ‘ere zij God in de hoge’.
Inde tweede kinderkerstviering speelden jongeren van de Regenboogkerk en de St. Vitusparochie het verhaal uit van het feest in het paleis van de koningin, die de hele stad had uitgenodigd om mee te komen vieren, als mensen het tenminste niet te druk hadden op hun telefoon en tablet…

Het was een prachtig feest in de kerk en op het plein (in ieder geval toen de regen stopte!). Dank aan iedereen die eraan heeft meegewerkt!

Hieronder wat foto’s:

In a manger for His bed

Once in royal David’s city stood a lowly cattle shed...’ Met een solo gezongen eerste couplet van deze bekende christmas carol begon de Festival of Nine Lessons and Carols sfeervol als opmaat naar het kerstfeest. In deze viering uit de Engelse traditie wisselen lezingen en liederen elkaar af. Het parochiekoor, aangevuld met veel gastzangers, studeerde veel liederen in. Een aantal bekende carols, zoals Angels, from the realms of glory, werden door de aanwezigen met veel enthousiasme meegezongen.
Ook klonken tot vanavond nog niet eerder in onze kerk gezongen carols. Zoals het prachtige middeleeuwse There is no rose of such virtue.

In de traditionele Nine Lessons, de negen lezingen, werd teksten uit de Bijbel gelezen, uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze werden afgesloten met de negende lezing, met woorden uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk een: ‘Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’

Na de viering was een ieder welkom in De Akker voor een kop koffie en thee en natuurlijk nog even napraten over de mooie uitvoering van de Lessons and Carols door koor, dirigent en organist.

Om het slotlied nog eens te horen, klik hier.

Kinderkerstnacht

Dinsdagmiddag 24 december vanaf 16.00 uur verandert het kerkplein in een kerstkerkplein. Er klinken bekende kerstmeezingers, die vol enthousiasme worden gespeeld door de musici van Beatrix Brass. Een flinke hoek van het kerkplein is bezet door een stal en de dieren die daar omheen lopen. Naast de grote kerstboom staan kraampjes, waar warme chocolademelk wordt geschonken, en voor wie daar geen zin in heeft is er ook koffie of thee. Er brandt een vuurkorf en er kan brood gebakken worden. Wie verkleed als engel of herder op de foto wil: de kleding ligt klaar!

Dat kerstkerkplein is nog maar een begin van waar iedereen eigenlijk voor komt: de kinderkerstnacht in de kerk!
Om 17.00 uur begint de eerste kinderkerstnacht, bedoeld voor kinderen tot plm acht jaar. Natuurlijk worden er liedjes gezongen en zal een verhaal verteld worden. Dit jaar gaat het over de dieren in de kerststal.
Voor kinderen die ouder zijn dan acht jaar begint om 19.00 uur de tweede kinderkerstnacht. In plaats van een verhaal is er een toneelstuk over: kerstpost!

De kinderkerstnachten worden voorbereid en uitgevoerd door parochianen van de St Vitusparochie en gemeenteleden van de Regenboogkerk, pastoor Victor Scheijde en dominee Jurjen Zeilstra.

Later op de avond, om 22.00 uur, begint de kerstnachtviering. Een eucharistieviering waarin veel gezongen wordt, want om 21.45 uur beginnen we met het zingen van kerstliederen. Na afloop blijven we nog even hangen op het plein om elkaar een zalig kerstfeest toe te wensen!