Nieuws (categorie: Algemeen, Wel-en-Wee)

OKKN-livestream

Voor wie nog niet of niet meer aanwezig kan zijn bij een viering, voor wie graag op een ander moment dan zondagmorgen wil ‘kerken’, voor wie een dienst via een scherm prettig vindt en voor wie nog een andere reden heeft om online te kijken naar een oud-katholieke viering: op 20 september, 4 en 18… (meer)

Vrede verbindt verschil

Vrede vraagt onze blijvende aandacht en al meer dan vijftig jaar wordt tijdens de nationale Vredesweek hiervoor extra aandacht gevraagd.In 2020 gaat het in deze week – van 19 tot en met  27 september – over verschil. Het thema , de rode draad die door alle activiteiten en publicaties heenloopt, is: Vrede verbindt verschil. Meer,… (meer)

Vieringen

Voorganger, cantor, organist, koster, hygiënist en natuurlijk u. Ook in deze nazomermaanden willen we elke zondagochtend samen vieren. Voor elke viering is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dus elke keer opnieuw, ook al bent u een vaste en trouwe kerkganger. Dat aanmelden kan via deze link. Zo weten we of er voldoende zitplaatsen… (meer)

Eerste heilige communie

Een bijzondere viering, komende zondag 6 september, omdat een van onze jongeren voor het eerst de heilige communie zal ontvangen. In de eerste schriftlezing horen we over een tegensputterende, onzekere Mozes die door God op weg wordt gestuurd. ‘Ja maar, namens wie ga ik dan??? Wat is uw naam?’  Natuurlijk hopen we ook voor deze… (meer)

Klein met potentie

Goed opletten, zondag 30 augustus, wanneer de lezingen uit de Bijbel klinken. Stevige woorden vallen op deze zondag van het klein geloof. In de openingszang klinkt: ‘Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef’ , net zo stellig als het ‘Sta op en ga’ tegen het eind van de viering. Hoe… (meer)

Hij vroeg mij

‘Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God.’ De antifoon bij de lofzang van Maria.Op zondag 16 augustus aanstaande – het ontslapen van de H. Maagd Maria – horen we in de evangelielezing die woorden die in alle tijden klonken, verstaan werden en mensen in… (meer)

Glans

Op de zondag van de gedaanteverandering van de Heer worden twee Bijbelverhalen gelezen. In beide lezingen gaat het over bergtoppen. En in beide lezingen horen we hoe mensen, Mozes en in de evangelielezing Jezus, stralen na hun ontmoeting met God. Glans, luister, heerlijkheid, zou er een woord zijn dat precies zegt wat bedoeld wordt?Hoe dan… (meer)

Honger

‘Het is niet nodig dat mensen honger lijden,’ zei Jezus tot zijn leerlingen. Op de zondag van de spijziging van de vijfduizend, 2 augustus aanstaande, dagen teksten in de viering ons uit en leiden Mariëtte en Nico ons door deze dienst van schriftlezing en gebed. Honger naar brood, naar vriendschap, naar veiligheid, naar die ander,… (meer)

Memo:

Gedurende de zomermaanden staan in het grote portaal van de kerk dozen klaar om door ons allen gevuld te worden met houdbare levensmiddelen die bestemd zijn voor de Voedselbank Gooi. In deze coronatijd is het aantal aanvragen voor voedselpakketten flink gestegen.Komt u naar de viering, denkt u dan ook aan deze collecte? 

Onkruid op de akker

Hoorden we vorige week over zaaigoed dat lang niet altijd in goede aarde valt, in de parabel uit de evangelielezing van komende zondag 19 juli, de zondag van het onkruid op de akker, wordt aan de baas van de akker de vraag gesteld of het onkruid dat ook opgekomen is, er tussenuit gewied moet worden…. (meer)

Zaaigoed

De zondag van de zaaier, zondag 12 juli. Daar hoort het bekende verhaal bij van de zaaier, gelezen uit het evangelie volgens Matteus hoofdstuk 13. Ook lezen we een stuk uit de profetie van Jesaja (hoofdstuk 55), waarin onder andere staat: ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de… (meer)

Lichte last

In het Directorium heet zondag 5 juli, deze zondag na Pinksteren 9, een ‘gewone zondag’. Je zou je al kunnen afvragen wat eigenlijk gewoon is en waarom. Deze zondag heet ook ‘de zondag van de lichte last’. Ook daarover kun je je gedachten laten gaan. In de eucharistieviering op deze zondag 5 juli zal Marieke… (meer)