Nieuws (categorie: Algemeen, Wel-en-Wee)

Opmaat naar Pinksteren

Over hoe mensen van de weg ook mensen van de wind kunnen zijn. Met enkele gedachten van Marc de la Marche vertelt pastoor Victor over die wind. Verder klinkt een energiek pinkstergebed (van Cor van Vliet), wordt het Veni sancte Spiritus tweestemmig gezongen, blaast  de pastoor de paaskaarsen uit en blaast hij iets anders weer… (meer)

Van de bisschoppen

‘We hebben ervaren hoe belangrijk het is om een goede gezondheids- en ouderenzorg te hebben, om zonder angst aan te raken en aangeraakt te worden. Maar bovenal hebben we hopelijk geleerd om opnieuw te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven. Want wat we ons gedurende de lockdown wellicht het sterkst hebben gerealiseerd, is… (meer)

Protocol

Verruiming van de beperkende maatregelen, wat mag wel, wat niet. Waar doe je verstandig aan, hoe pak je iets aan? Over het opnieuw inrichten van de samenleving wordt nagedacht en voor het praktische deel verschijnen overal aanpassingen en protocollen. Zo ook in de kerken.Op hun website heeft de landelijke OKKN een bericht geplaatst met uitleg…. (meer)

Opmaat naar de zondag

Hemel en aarde horen bij elkaar, ze zijn niet los verkrijgbaar. Zo klinkt de boodschap op de zaterdagavond na Hemelvaartsdag. Dat is niet altijd zo simpel na te zeggen. In het voorgelezen verhaal over dat allerlaatste afscheid van Jezus horen we hoe Petrus zacht zei: ‘Hij is weg’ en huilde.Rachel vertelt met hulp van de… (meer)

nog eenmaal klokken van hoop

Als teken van hoop en troost, als signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen met elkaar te verbinden hebben veel kerkklokken afgelopen weken geklonken.Velen in Nederland en Vlaanderen sloten zich aan bij het klokkenluid-initiatief van de oud-katholieke Paradijskerk in Rotterdam en meer dan 950 klokken luidden op de… (meer)

telkens opnieuw vertellen…

‘Herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen.’ De poster – opgenomen in de landelijke dagbladen – is een initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland. Samen met de Raad van… (meer)

Opmaat naar de zondag

‘Er zijn zo veel breekbare dingen. Mensen breken zo gemakkelijk, tenslotte. Net als dromen en harten. Toch valt het me op dat de bijzonderheid van de dingen die we als kwetsbaar beschouwen is hoe krachtig ze eigenlijk zijn.’ Breekbare tijd en breekbare dingen. Je hoort er iets over in de korte overweging door pastoor Jutta… (meer)

Opmaat naar de zondag

Op zaterdagavond, 19.00 uur, kijken we in een kort viermoment vooruit naar de zondag. Vanuit onze kerk met schriftlezing, gebed, muziek, zang, teksten en wat nog meer past bij de gedachte van dat moment. U kunt tegen 19.00 uur hier klikken voor het viermoment. Het verhaal van zaterdag 25 april gaat over vissen en brood, over… (meer)

Opmaat naar de zondag

Op zaterdagavond, 19.00 uur, kijken we in een kort viermoment vooruit naar de zondag. Vanuit onze kerk met schriftlezing, gebed, muziek, zang, teksten en wat nog meer past bij de gedachte van dat moment. U kunt tegen 19.00 uur hier klikken voor het viermoment. Zaterdag 18 april 2020: over Johannes 20, 19-23 en de paaskaars… (meer)

Collecte

Geen collectemandje, geen deurcollecte … We hopen dat u net als anders trouw blijft in het financieel bijdragen aan de parochie en de collectedoelen. Het bankrekeningnummer van de parochie is IBAN: NL45 INGB 0658 444 522 t.n.v. Kerkbestuur oud-katholieke Parochie van St. Vitus. Vermeld u wel erbij waarvoor uw gift bestemd is? En ook net… (meer)

Zalig Pasen!

Wie is meegereisd door het verhaal en de vieringen komt op paasochtend terecht in eigenlijk alweer een ‘gewone’ zondagse viering. Maar met een subtiel verschil: voorin de kerk brandt de paaskaars! Want deze morgen staat  – hoe kan het anders – de opstanding van Christus centraal. Teken van het nieuwe leven en een open blik… (meer)

Vlam?

Al zes weken lang staat de nieuwe paaskaars van de kinderkerk op een standaard in de kerk. En elke week is die kaars nog mooier geworden door alle Liefde is …-symbolen die op de kaars zijn vastgeplakt. Maar al die tijd heeft niemand de kaars nog aangestoken. Nog geen vlam te zien geweest. ‘Nog niet’,… (meer)