Oliewijding in Utrecht

Evenementgegevens

De zogenaamde Chrismamis die voor ons bisdom in de kathedrale kerk in Utrecht wordt gehouden